Koki Kai, student taking university-prep courses at ILCF